7. ve 8. Sınıflar

7. ve 8. sınıf eğitim sistemimiz nasıl?

Okul müfredatına ek olarak TEOG hazırlık programı uygulanır. Bu program çerçevesinde deneme sınavları, performans testleri, hız testleri, kişilik gelişim envanterleri ile bilgiyi öğrenme, kavrama, uygulama, analiz ve sentez yapabilme gibi becerilerin geliştirilmesine yönelik programlar uygulanmaktadır. TEOG hazırlık biriminin yaptığı haftalık toplantılarda, öğrencilerimiz tüm ders öğretmenleri tarafından ortak görüş ile değerlendirilir.

Sınav Kaygısı
Dikkat Taraması
Ders Başarısını Etkileyen Faktörler Ölçeği